Oferta

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE “Artystyczne improwizacje”

Główne założenia:
- kontakt z muzyką: piosenki dziecięce prezentowane na keyboardzie oraz krótkie formy klasyczne odtwarzane z CD
- kształcenie audiacji – myślenia muzycznego, możliwości operowania materiałem muzycznym gromadzonym dzięki pamięci i wyobraźni
- kształcenie umiejętności kreatywnych jak tworzenie czy improwizowanie
- zabawy logorytmiczne, łączące ruch, muzykę i słowo
- zabawy inhibicyjno-incytacyjne – kształtujące koordynację ruchową dziecka
- kształcenie głosu – ćwiczenia oddechowe i emisyjne, śpiewanie piosenek
- wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawy metro i polirytmiczne
- żywy kontakt z instrumentami Orffa oraz ruch i taniec przy muzyce
- elementy arteterapii – kształcenie wyobraźni muzycznej, zabawy z plastyką
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami i symbolami muzycznymi, pozwalającymi na rozumienie i nazywanie posiadanych umiejętności
- przygotowanie oraz oprawa muzyczna takich wydarzeń, jak: Dzień Babci i Dziadka, Jasełka czy Dzień Rodziny.Autorka programu stawia na rozwój uzdolnień muzycznych poprzez rozśpiewanie, słuchanie śpiewanego na żywo materiału muzycznego zróżnicowanego tonalnie i rytmicznie, pobudzanie audiacji (umiejętności operowania materiałem muzycznym w wyobraźni), poczucia rytmu oraz wyobraźni muzycznej.
W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody, które skupiają się na rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz pobudzaniu inwencji twórczych i wyobraźni. Są to : m.in. metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda dobrego startu, metoda C. Orffa, metoda opowieści ruchowej, metoda aktywnego słuchania muzyki B.Strauss.
Autorka wykorzystuje  też Labanowską metodę gimnastyki twórczej. Dotyczy ona m.in. ćwiczeń muzyczno-ruchowych, improwizacji ruchowej i tańca.
Dziecko rozwija fantazję, rytmizuje, co w późniejszym okresie owocuje płynnością ruchową i doskonałymwyczuciem rytmu.
Ważna jest spontaniczność dziecka oraz ruch towarzyszący muzyce. Odkrywany jest świat dźwięków poprzez ćwiczenia emisyjne, śpiewanie piosenek, rytmizowanie tekstów, grę na instrumentach Orffa i słuchanie muzyki.
Na zajęciach pojawiają się też ćwiczenia Dennisona aktywizujące dwie półkule mózgu.
Ważnym elementem zajęć są podstawy teorii uczenia się muzyki E. Gordona.
Koncepcja ta dotyczy rozwoju uzdolnień muzycznych dziecka od momentu narodzin. Podstawą jest audiacja – rodzaj myślenia muzycznego (operowanie materiałem muzycznym w wyobraźni).PRZYGOTOWANIE MŁODEJ PARY DO ŚLUBU

Zakochani przygotowując się do tak ważnego wydarzenia w ich życiu, jakim jest ślub są bardzo przejęci tym, czy wszystko wypadnie tak jak trzeba, czy właściwie się zachowają.
Jeżeli planujesz ślub kościelny – warto pomyśleć o wyjątkowej oprawie liturgii mszy świętej.

Agencja KALISARIO proponuje:
- aranżację całości ślubu – nadanie uroczystości wyjątkowego i wzruszającego charakteru, wyreżyserowanie fragmentów mszy ślubnej
- uzupełnienie oprawy muzycznej (organista) o zespół kameralny Trio a`la Quartetto – kwartet smyczkowy (dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela), który uświetni to wydarzenie i podkreśli jego wyjątkowość
- Liturgia Słowa – przygotowanie młodej pary lub innych osób pragnących wziąć czynny udział w oprawie tej części mszy ślubnej
- pomoc w wybraniu tekstów liturgicznych
- pomoc w nauce śpiewu psalmu i aklamacji przed Ewangelią


ZAJĘCIA W SZKOŁACH RODZENIA

Poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkołach rodzenia, autorka chce pomóc zrozumieć wszystkim przyszłym mamom, wagę muzyki we wczesnym dzieciństwie.
Pragnie zachęcić do wgłębienia się w teorię uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona.

Główne założenia:
- kształcenie głosu – ćwiczenia oddechowe i emisyjne
- rozśpiewanie – wzmocnienie zdolności muzycznych poprzez słuchanie i śpiewanie materiału muzycznego zróżnicowanego tonalnie i rytmicznie
- kształcenie audiacji – myślenia muzycznego, możliwości operowania materiałem muzycznym gromadzonym dzięki pamięci i wyobraźni
- kształcenie umiejętności kreatywnych jak tworzenie czy improwizowanie
- zabawy logorytmiczne, łączące ruch, muzykę i słowo
- zabawy inhibicyjno-incytacyjne – kształtujące koordynację ruchową
- wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawy metro i polirytmiczne
- ruch i taniec przy muzyce klasycznej
- elementy arteterapii – kształcenie wyobraźni muzycznej, relaks przy muzyce klasycznej
- masaż “brzuszka”