Warsztaty

Za nami już kilka warsztatów z decoupage i filcowania. Nauczyciele przedszkolni poznali też Batii Straus i metody improwizacji ruchowej. Rośnie nam grono przyjaciół, którzy szukają rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.        
Przed nami prawdziwa gratka!

Zapraszamy nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz muzyków na rewelacyjny warsztat z zakresu zasad Sytemu Orffa
Muzyka w przedszkolu i szkole
Dynamiczny warsztat poprowadzi dla Państwa ceniony w kraju i zagranicą trener i propagator idei Carla Orffa – Jacek Tarczyński
System Orffa od ponad pięćdziesięciu lat inspiruje nauczycieli na całym świecie do odkrywania nowych sposobów przekazywania muzyki dzieciom. Wydany w latach 50-tych „Schulwerk” doczekał się adaptacji w wielu krajach, często odmiennych od oryginału a jednak za każdym razem realizujących to, co jest istotą koncepcji Orffa: połączenia słowa, muzyki, tańca, gry na instrumentach oraz szeroko pojętej twórczości własnej.

Program obejmuje:

- poznanie idei najlepszych pedagogów europejskich, dotyczących powszechnego wychowania muzycznego. Podstawowe hasło: „Jak najwięcej twórczej aktywności, swobody i radości w obcowaniu z muzyką, jak najbliżej dziecka i jego psychicznych potrzeb”
- poznanie Orffowskiej metody wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych
- poznanie specyfiki i założeń twórczych zajęć ruchowych
- poznanie form improwizacji oraz ekspresji, rozwijanie uzdolnień twórczych
- poznanie sposobów wyrażania siebie, swoich odczuć, poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki lub własnej wyobraźni
- poznanie zabaw integracyjnych związanych ze słowem, muzyką i ruchem (wykorzystywane są w muzykoterapii) powodujących, iż zarówno dorośli jak i dzieci stają się bardziej otwarci na ludzi.

Cel warsztatów:
Karl Orff odkrył, iż w słowie, muzyce i ruchu tkwią olbrzymie możliwości sprzyjające rozwojowi naturalnej ruchliwości dzieci, indywidualności i kształtowaniu się ich pełnej osobowości. Celem jest zatem kształcenie inwencji twórczej dziecka, własnych kompozycji słownych, muzycznych i ruchowych. Praca z dziećmi staje się miłą zabawą, dającą radość dzieciom i nauczycielom.


Warunki cenowe:

Zgłoszenia indywidualne do 7 października: 300 zł

Zgłoszenia indywidualne od 8 października: 340 zł

Zgłoszenia grup od 4 osób cena stała od osoby: 290 zł