Wydarzenia


W każdym tygodniu zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na zajęcia Krainy Twórczego Dziecka KALISIOWO. Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby rozwojowe u dzieci zaplanowaliśmy dwa dwie grupy.

Dla Maluchów - Muzyczne spotkania z Kalisiem


zajęcia rytmiczno-muzyczne skupiające się na rozwoju uzdolnień muzycznych dziecka. Dziecko rozwija wyobraźnię, rytmizuje,śpiewa, tańczy co w późniejszym okresie owocuje płynnością ruchową i doskonałym wyczuciem rytmu. Wiek dziecka od 9 miesięcy do 3 lat.

Terminy:

wtorki: 17.40-18.10, wiek 9-14 miesięcy

Miejsce: Zespół Przedszkolno-Szkolny OLIMPIJCZYK, Gdańsk, ul. Porębskiego

środy: 16.00-16.30, wiek 9-14 miesięcy, 16.40-17.20, wiek 1,5 roku-3 lata

Miejsce: Przedszkole Wielka Przygoda, Gdańsk ul. Ujeścisko 10

czwartki: 17.00-17,40, wiek 1,5 roku-3 lata

Miejsce: Zespół Przedszkolno-Szkolny OLIMPIJCZYK, Gdańsk, ul. Porębskiego

Dla Starszaków

Program przygotowujący dziecko do dalszej edukacji w szkole muzycznej. Skupia się na kształceniu audiacji – myślenia muzycznego, możliwości operowania materiałem muzycznym w wyobraźni; kształceniu głosu poprzez ćwiczenia oddechowe i emisyjne. Dziecko bierze udział w ćwiczeniach muzyczno-ruchowych i improwizacji ruchowej, zapoznaje się z podstawowymi pojęciami i symbolami muzycznymi, pozwalającymi na rozumienie i nazywanie posiadanych umiejętności. Wiek 4-8 lat
Terminy:

wtorki: 17.00-17.40, Zespół Przedszkolno-Szkolny OLIMPIJCZYK, Gdańsk, ul. Porębskiego